Μετά από αίτημα του Ι.Σ.Α. και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων δόθηκε τρίμηνη παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή διαβίβασης φορολογικών παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. myDATA.

Η σχετική απόφαση ( για την απόφαση πατήστε εδώ ) προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή από 01/04/2021 και τα παραστατικά που θα εκδοθούν το πρώτο τρίμηνο θα διαβιβαστούν με διαφορετική προθεσμία και όχι αργότερα από την 31/10/2021.

Ο Ι.Σ.Α. θεωρεί ότι η παράταση είναι πολύ μικρή και ζητάει, όπως στην αρχική επιστολή, την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής για όλο το 2021 λόγω των δυσμενών υγειονομικών και οικονομικών συγκυριών αλλά και λόγω των αντικρουόμενων διατάξεων και αντιφάσεων που υπάρχουν στο σύστημα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την απάντηση στην ερώτηση 34 από τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της Α.Α.Δ.Ε. Επιχειρησιακά θέματα ( ενημέρωση 17/11/2020) στην οποία διαβάζουμε τα εξής :

E: Στην περίπτωση που επιχείρηση διαβιβάσει ένα Τύπο Παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ενώ έχει πάρει ΜΑΡΚ εκ των υστέρων διαπιστωθεί ανακρίβεια στα αξιακά δεδομένα για το 2020 και 2021 θα έχει κυρώσεις;

Α: Όχι, το έτος 2020 είναι έτος εκπαίδευσης και το 2021 είναι έτος ανοχής στις εκπρόθεσμες και ανακριβείς διαβιβάσεις. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπορούν να διαβιβάζουν μέσω των τεσσάρων καναλιών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση για το 2021 και έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν όλα τα δεδομένα τους με ακρίβεια σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων τους και του Ε3.»

Η συγκεκριμένη προθεσμία παραπέμπει χρονικά στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2021 η οποία θα γίνει το καλοκαίρι του 2022.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή κινείται προς την σωστή κατεύθυνση πλην όμως επιμένουμε αφενός ότι ούτε οι συνθήκες ( υγειονομικές και οικονομικές) είναι κατάλληλες και αφετέρου υπάρχουν ακόμα αρκετά τεχνικά και διαδικαστικά θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν μέσα από διάλογο με τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή