Μετά από ερωτήσεις ιατρών μελών του Ι.Σ.Α. σχετικά με το claw back του 2020 ( α’ και β’ εξάμηνο) όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έχουμε να τονίσουμε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό έχει εκδοθεί το claw back του α’ εξαμήνου 2020 και αναμένεται να εκδοθεί και το claw back του β’ εξαμήνου.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4172/2013 άρθρο 100, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι ΠΟΛ.1123/2015 και ΠΟΛ. 1191/2014, με βάση τα οποία συνάγεται ότι το καταλογιζόμενο ποσό claw back  μπορεί με πρόβλεψη να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μειώσει τα εισοδήματα της χρήσης που αφορά, στην προκειμένη περίπτωση το 2020, διαφορετικά μειώνει τα εισοδήματα της χρήσης κατά την οποία εκδίδονται και εκκαθαρίζονται τα σχετικά παραστατικά, δηλαδή το 2021. Είναι αυτονόητο ότι τα συγκεκριμένα αφορούν το β’ εξάμηνο του 2020 το οποίο δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί καθώς το α΄ εξάμηνο του 2020 έχει ήδη εκδοθεί.

Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε στους ιατρούς μέλη μας να προβούν στις σχετικές ενέργειες αναφορικά με το claw back του β’ εξάμηνου ύστερα από συνεννόηση με τους φοροτεχνικούς τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή