Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Α.Πλεύρη και στον ΕΟΠΥΥ, με την οποία ζητά την παράταση του χρόνου προσαρμογής στα κριτήρια ποιότητας που αφορούν σε αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας.

Ειδικότερα στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Δυνάμει της υπ΄ αριθμόν ΕΑΛΕ/Γ.Π. 37687/2022 (ΦΕΚ Β΄/3711/2022) απόφασής σας, καθορίσθηκαν τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας. Όλοι οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες πάροχοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίοι παρέχουν διαγνωστικές εξετάσεις αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, οφείλουν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της ως άνω Απόφασης, ήτοι έως 14.10.2022, να προσαρμοσθούν στα προβλεπόμενα.

Απευθυνόμαστε σε εσάς, αιτούμενοι παράταση επιπλέον έξι (6) μηνών, καθώς το ανωτέρω χρονικό διάστημα κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την ορθή συμμόρφωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στα ποιοτικά κριτήρια των ακτινολογικών μηχανημάτων

 

 

 Για την επιστολή πατήστε εδώ

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή