Το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες του Ι.Σ.Α. έχουν δεχτεί πλήθος ερωτημάτων που προκύπτουν από την άυλη συνταγογράφηση  σχετικά  με την έκδοση φορολογικού παραστατικού , την εν γένει φορολογική αντιμετώπιση της άυλης συνταγογράφησης και την είσπραξη της αμοιβής τους και για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να επισημανθούν τα εξής :

Η άυλη συνταγογράφηση εκ μέρους των ιατρών  και στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, παρέχει στήριξη στους ασθενείς.

Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος συνταγογράφησης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, εξυπηρετούνται οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και οι πολίτες εν γένει, αλλά και αποφεύγεται ο συνωστισμός στις δημόσιες δομές υγείας και προς τούτο  υπενθυμίζεται ότι:

  1. Η έκδοση ιατρικής συνταγής και συνεπώς και άυλης συνταγής είναι ιατρική πράξη για την οποία ο ιατρός διατηρεί πλήρη ευθύνη. Η εξ αποστάσεως συνταγογράφηση για περιπτώσεις κυρίως επαναλαμβανόμενων συνταγών που αφορούν χρόνιες παθήσεις, απαλλάσσοντας τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ιατρείο, δεν απαλλάσσουν τον ιατρό από ακέραια την ευθύνη της ιατρικής πράξης.
  2. Κάθε συνταγή ή/και άυλη συνταγή θα πρέπει να εκδίδεται μόνο εφόσον ο ιατρός έχει απόλυτη γνώση της παρούσας κατάστασης της υγείας του ασθενούς, τον οποίο παρακολουθεί χρονίως και να υπάρχει δυνατότητα να εξεταστεί έστω και απομακρυσμένα .
  3. Κάθε συνταγή μπορεί και πρέπει να εκδίδεται μόνο εφόσον ο ιατρός έχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι το συγκεκριμένο φάρμακο είναι απολύτως αναγκαίο και ενδεδειγμένο για τον ασθενή του.
  4. Έχει επανειλημμένως παρατηρηθεί και έχουν γίνει πολλαπλά παράπονα πως λόγω της εξ αποστάσεως άυλης συνταγογράφησης , οι χρόνιοι κυρίως ασθενείς εντελώς αυθαίρετα θεωρούν, λόγω της μη εξέτασης ή επίσκεψης στο ιατρείο, πως δεν πρέπει να πληρώσουν την ιατρική πράξη με αποτέλεσμα οι ιατροί να μην πληρώνονται από τους ασθενείς ενώ ταυτόχρονα είναι αναγκασμένοι να κόβουν επίσκεψη στην ΗΔΙΚΑ άρα και ΑΠΥ .Για τον λόγο αυτό προτείνεται  το ΔΣ του Συλλόγου μας να επεξεργασθεί και αξιολογήσει την ενδεχόμενη χρήση  της σύγχρονης τεχνολογίας για την  εύρεση λύσης που θα απαντά σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα και προβληματισμούς των μελών. 

Ο ΕΟΠΥΥ, μετά από ενέργειες του ΙΣΑ, σύμφωνα με σχετική πρόσφατη οδηγία του δίδει τη δυνατότητα αμοιβής του ιατρού για την αντίστοιχη ιατρική επίσκεψη και σε περίπτωση έκδοσης άυλης συνταγής, για τους συμβεβλημένους ιατρούς.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι ο ιατρός θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τα σχετικά διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αυτονόητα οφείλει να ενεργεί και σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εκδίδοντας φορολογικό παραστατικό προς τον ασθενή του και συγκεκριμένα: .

  • Όπως επισημάνθηκε η άυλη συνταγή είναι ιατρική πράξη και ως εκ τούτου ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να εκδώσει φορολογικό παραστατικό ( Α.Π.Υ. ).
  • Το σχετικό φορολογικό παραστατικό εκδίδεται, βάσει νόμου, με το τέλος της υπηρεσίας δηλαδή μετά την έκδοση της άυλης συνταγής. Ο χρόνος έκδοσης της Α.Π.Υ. δεν σχετίζεται με τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι ο ιατρός εκδίδει το φορολογικό παραστατικό άμεσα με το πέρας της υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αν και πότε θα εισπραχθεί η αμοιβή εκ μέρους του ιατρού.
  • Με τα νέα τραπεζικά συστήματα ( IRIS , E – BANKING ) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία του ασθενή όπως δηλαδή συμβαίνει με την άυλη συνταγογράφηση  θα είναι ασφαλές να γίνονται οι πληρωμές είτε άμεσα είτε όσο πιο σύντομα μετά την έκδοση της ΑΠΥ και να αναγράφεται σαφώς πως αφορούν συνταγογράφηση.
  • Όσον αφορά τις μηδενικές Α.Π.Υ. δεν προβλέπεται πουθενά κάποιο όριο και τυπικά είναι θέμα πραγματικού γεγονότος άρα καθαρά θέμα φορολογικού ελέγχου. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι τυπικά ο έλεγχος πρέπει να αποδείξει αν υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις και αν εισπράττονται αμοιβές οι οποίες δεν δηλώνονται. Ουσιαστικά όμως επειδή πολλές φορές βεβαιώνονται παραβάσεις αυθαίρετα και ο φορολογούμενος αναγκάζεται να προσφεύγει σε φορολογικές αρχές και στα διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθεί καλό είναι να αποφεύγεται η συχνή έκδοση μηδενικών Α.Π.Υ.
  • Πέρα των ανωτέρω γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων καλό θα είναι ο κάθε επαγγελματίας ιατρός να συμβουλεύεται και να συνεργάζεται με τον λογιστή – φοροτεχνικό του για ζητήματα όπως ο χρόνος και ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών του παραστατικών, η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξης της αμοιβής του για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών κλπ.


  • Εκ του ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή