Σχετικά με το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστάλθηκε από την ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα τερματικά POS, σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της παραγράφου 3.4 του άρθρου 3 της ΠΟΛ Α1098/2022, οι ιατροί δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ταμειακές μηχανές και φορολογικοί μηχανισμοί) και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται το πρωτόκολλο διασύνδεσης δεδομένου ότι χρησιμοποιούν κάποιο εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης (ERP) για την έκδοση των αποδείξεων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

Η υποχρέωση διασύνδεσης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται προαιρετικά ταμειακή μηχανή ή φορολογικός μηχανισμός (ΦΗΜ) για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών.

 

Εκ του ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή