• Θα δημοσιοποιούνται μόνο τα στοιχεία που αφορούν σε προωθητικά συνέδρια υπό συγκεκριμένους όρους

Μετά από αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε και επέδωσε σήμερα στον ΣΦΕΕ, τον ΙΣΑ και τον ΕΟΦ την με αριθμ. 5/2016 απόφαση με την οποία αναγνωρίζοντας ως θεμελιώδες το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) δικαίωμα αλλά και υποχρέωση κάθε ιατρού σε συνεχιζόμενης διά βίου εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της ειδικότητάς του, προέβη σε αυθεντική ερμηνεία της επίμαχης διάταξης του άρθρου 66 παρ. 7 του ν. 4316/2014 και έκρινε ότι αυτό αφορά μόνο τα προωθητικά και όχι τα επιστημονικά συνέδρια.

Περαιτέρω δε έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά που αφορούν προωθητικά συνέδρια –και μόνο- πρέπει περαιτέρω να υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, όσον αφορά στη δημοσιοποίησή τους. Ειδικότερα η δημοσιοποίηση θα πρέπει να αφορά τα ελάχιστά αναγκαία στοιχεία (όχι το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των επαγγελματιών υγείας), να γίνεται με αναλυτική και σαφώς διακριτή αναφορά στα ποσά που ο ιατρός επωφελήθηκε αμέσως ο ίδιος και εκείνα που καταβλήθηκαν για τις λοιπές ανάγκες του ταξιδίου και του συνεδρίου, να γίνεται για περιορισμένο διάστημα 3 ετών και ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 2472/1997, να λαμβάνει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας. Τέλος η αρχή όρισε ότι κάθε περαιτέρω χρήση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων για άλλο σκοπό δεν είναι νόμιμη.

Ο ΙΣΑ ο οποίος πάντα τάσσεται υπέρ της διαφάνειας θα συνεχίσει να προασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματα των ιατρών μελών του.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 Για την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή