Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με σημερινή απόφασή του ζητά να αποσυρθεί ΑΜΕΣΑ το Σχέδιο Νόμου για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς υποβαθμίζει δραματικά τη Δημόσια υγεία.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι το Σχέδιο Νόμου είναι αναχρονιστικό, πρόχειρο και ανεφάρμοστο .Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι επιχειρεί να δομήσει αυθαίρετα ένα σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης χωρίς να στηρίζεται σε υγειονομικό χάρτη και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας καθώς και τις ιδιαιτερότητες αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό.

Ακόμη θέτει εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας μας που στελεχώνει τα συστήματα υγείας των υπολοίπων χωρών.

Παράλληλα βάζει τις βάσεις για την παράνομη άσκηση της ιατρικής από επαγγελματίες που δεν διαθέτουν το γνωστικό αντικείμενο θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του νέου συστήματος, το οποίο μοιραία θα καταρρεύσει όταν εξαντληθούν τα κοινοτικά κονδύλια.

Το Σχέδιο Νόμου υποβαθμίζει δραματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και απαξιώνει το ιατρικό λειτούργημα. Αποτελεί πρωτοφανές δείγμα απολυταρχισμού και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, η προσπάθεια να θεσπιστεί το νέο σύστημα, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο καθώς και με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας.

Καλούμε τις επιστημονικές Ενώσεις, τους Φορείς και τους γιατρούς μέλη μας να καταθέσουν τις απόψεις τους στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ.(www.isathens.gr)

Ζητούμε την άμεση απόσυρση του επικίνδυνου για τη Δημόσια υγεία Σχεδίου Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή