Προς:
κο. Αθανάσιο Μπακαλέξη
Διοικητή του ΕΦΚΑ
Σατωβριάνδου 18
Αθήνα

                                                                                        Αθήνα, 03.10.2017

Α.Π. 22982

Θέμα: «Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση εφαρμογή της διάταξης αναφορικά με τους γιατρούς – μέλη του που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και έχουν δικαίωμα απαλλαγής από το 50% των εισφορών τους.»

Κύριε Διοικητά,

Όπως σας είναι γνωστό δυνάμει του άρθρου 39 παρ. 13 του Ν. 4387/2017, προβλέφθηκε η δυνατότητα των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, σε συνέχεια υποβολής αίτησής τους, να καταβάλουν μειωμένη κατά 50% την ασφαλιστική εισφορά που τους αναλογεί. Μάλιστα το ζήτημα αυτό είχαμε θέσει και στην συνάντηση που είχαμε πραγματοποιήσει στα γραφεία του ΕΦΚΑ με τον Πρόεδρο του ΙΣΑ, κ. Γιώργο Πατούλη, και μας είχατε ενημερώσει ότι αναμένατε να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση προκειμένου να εφαρμοσθεί η σχετική διάταξη.

Επειδή από την δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου, έχει παρέλθει 1 ½ έτος, από την δε συνάντησή μας 5 μήνες, γεννάται το ερώτημα πότε θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε την εν λόγω διάταξη.

Οι διαμαρτυρίες των ιατρών – μελών μας είναι πλέον καθημερινές, καθώς πρόκειται για ένα δικαίωμά τους που προβλέπεται από το Νόμο και δεν τελεί υπό κάποια αναβλητική αίρεση.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε όπως προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις των συναδέλφων και να εφαρμοσθούν όσα ο Νόμος ορίζει.

Σε αναμονή της ενημέρωσής σας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή