Προς τον
Κο. Σωτήρη Μπερσίμη
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Λεωφόρος Κηφισίας, 39
Αμαρούσιο Αττικής

Κοιν.
1.Υπουργό Υγείας
Κο. Ανδρέα Ξανθό

2.Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Κο. Παύλο Πολάκη

Αθήνα, 24.1.2018
Α.Π. 25676

Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά άμεσα διευκρινήσεις για τους όρους των συμβάσεων  του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς ιατρούς

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 Υπουργικής Απόφασης και της από 17.01.2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ για την σύναψη συμβάσεων οικογενειακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, σας καλούμε όπως άμεσα διευκρινίσετε, εκ της θέσεως σας, τα κάτωθι ερωτήματα που ανακύπτουν αναφορικά με τους όρους συνεργασίας.

Ειδικότερα οφείλετε να αποσαφηνίσετε τι θα πράξετε αναφορικά με το ηλικιακό όριο των 65 ετών, το οποίο ήδη στο από 22.01.2018 Δελτίο Τύπου του ΙΣΑ καταδικάσαμε ως απαράδεκτη προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης.

Περαιτέρω στην  υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ως γενική υποχρέωση των οικογενειακών ιατρών, ελάχιστο εικοσιτετράωρο εργασίας ανά εβδομάδα, δεν διευκρινίζεται όμως πως αντιμετωπίζεται οικονομικά η παραπάνω της ανωτέρω πρόβλεψης παροχή υπηρεσιών του ιατρού προς τους ασθενείς.

Επίσης ζήτημα γεννάται με το ύψος της αμοιβής των οικογενειακών ιατρών, η οποία κοστολογείται 0,75€ ανά ασθενή, ποσό το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαιτέρως χαμηλό.

Τέλος οφείλετε άμεσα να διευκρινίσετε το πολύ καίριο ερώτημα για το πως θα αντιμετωπισθούν οι ήδη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί, οι οποίοι δεν θα προβούν στην σύναψη σύμβασης οικογενειακού ιατρού.

Κύριε Πρόεδρε,

Ζητούμε την ΑΜΕΣΗ απάντησή σας στα ανωτέρω τεθέντα ερωτήματα, καθώς ο ΙΣΑ προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη του, τους έχει ζητήσει να μην προβούν σε καμία ενέργεια πριν από την διευκρίνιση των ως άνω.

Υπενθυμίζουμε ότι πάγια θέση του ΙΣΑ είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κατά πράξη και περίπτωση, για όσους ιατρούς το επιθυμούν χωρίς αποκλεισμούς και σας καλούμε για μια ακόμη φορά να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή