Προς:
κο. Αναστάσιο Πετρόπουλο
Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Σταδίου 29, Αθήνα

Κοιν:
ΕΦΚΑ
Αχαρνών 27

κο. Παύλο Πολάκη
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Αριστοτέλους 17

Αθήνα, 30/4/2018
Α.Π. 27833

Θέμα: Ασφαλιστικές  εισφορές  τέως  μονοσυνταξιούχων υγειονομικών  του πρώην ΤΣΑΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε, δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 198/2017 γνωμοδότησης του Στ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους αμφισβητείται η δυνατότητα διαγραφής από τον κλάδο των μονοσυνταξιούχων, καθώς και η επιστροφή σε αυτούς των αντίστοιχων εισφορών, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ενόψει της κατάργησης του κλάδου δυνάμει της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 4387/16.

Δυνάμει της ανωτέρω γνωμοδότησης, ο αναδρομικός καταλογισμός εισφορών ουσιαστικά καθίσταται ανεπίτρεπτος μια και το ίδιο το ΤΣΑΥ με θετικές ενέργειες του είχε επί μακρόν δημιουργήσει  την πεποίθηση στους  ασφαλισμένους  ότι δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τις συγκεκριμένες  ασφαλιστικές εισφορές.

Στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων έχουν δημιουργηθεί πολλαπλές υποκατηγορίες με απόλυτη υπαιτιότητα των διοικήσεων του ΤΣΑΥ. Το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν προχώρησε στην ρύθμιση ενιαίων κανόνων που θα εξασφάλιζαν την ισονομία στους μονοσυνταξιούχους ασφαλισμένους. Τούτο είχε σαν αποτέλεσμα σε κάποιους ασφαλισμένους ιατρούς μέλη μας να πραγματοποιηθεί επιστροφή των εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, ενώ άλλοι διαγράφησαν από τον κλάδο μετά από αίτησή τους χωρίς να αμφισβητηθεί ποτέ από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό το δικαίωμά τους, ενώ κάποιοι υγειονομικοί μονοσυνταξιούχοι  προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη.

Το τελευταίο διάστημα το θέμα των  μονοσυνταξιούχων του πρώην ΤΣΑΥ έχει επανέλθει με αρνητικό τρόπο στην επικαιρότητα. Αμφισβητείται το δικαίωμα διαγραφής των μονοσυνταξιούχων αναιρώντας παλαιότερες πάγιες διοικητικές πρακτικές  του ΤΣΑΥ κατά τα έτη 1986-2013, που είχαν σε όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς μέλη μας ασφαλισμένους στον κλάδο των μονοσυνταξιούχων δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση και προσδοκία ότι το αίτημά τους περί διαγραφής τους αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης θα εγένετο δεκτό.

Αντίθετα όμως με τα παραπάνω, σήμερα συζητείται ότι επίκειται να επιβληθεί, αδίκως και καταχρηστικώς, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, παρά την υποβολή αίτησης διαγραφή μελών κατά τα έτη 2010-2014, προκειμένου να καταβληθούν ασφάλιστρα έως 31.12.2015.

  Αντιλαμβάνεστε ότι, ιδία ενόψει της ως άνω παγιωθείσης πρακτικής του ΔΣ του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ  μια τυχόν απόφαση περί καταλογισμού αναδρομικά εισφορών και μάλιστα κατά χρόνο όπου η κατηγορία των μονοσυνταξιούχων έχει καταργηθεί βάσει νεωτέρων νομοθετικών διατάξεων, θα προκαλέσει άμεσο κλονισμό της οικονομικής κατάστασης του υπόχρεου, ατέρμονες δικαστικές διαμάχες, και θα συνεπάγεται μεγάλη και άδικη ταλαιπωρία μιας κατηγορίας πολιτών που αυτοβούλως κατέβαλε επιπρόσθετα ασφάλιστρα για πολλά έτη, χωρίς πλέον να προσδοκά ουσιαστικό όφελος.

Ενόψει ιδία της αναδρομικής κατάργησης του κλάδου από 1.1.2016 με  τις διατάξεις του ν. 4387/2016 εκφεύγει κάθε έννοιας χρηστής διοίκησης ο εκ μέρους της Διοίκησης του ΕΦΚΑ καταλογισμός σήμερα αναδρομικών εισφορών. Σε κάθε περίπτωση, οι μέχρι 31/12/2015 τυχόν οφειλές  θα πρέπει να υπολογιστούν υπό το φώς και το πλέγμα των διατάξεων του ν . 4387/2016.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ζητούμε όπως άμεσα με νομοθετική σας ρύθμιση, δώσετε ένα τέλος σε αυτήν την απαράδεκτη εκκρεμότητα και πολυνομία που ταλαιπωρεί τους ιατρούς μέλη μας, όπως πρόσφατα έγινε με όμοιες περιπτώσεις ασφαλισμένων του ιδίου κλάδου του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή