Tην μετάταξη των ιατρικών αναλώσιμων ειδών και μηχανημάτων στο υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α, ζητά ο ΙΣΑ με επιστολή που απέστειλε στους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας κ.κ. Χ.Σταικούρα και Β.Κικίλια.
Ειδικότερα ο ΙΣΑ στην επιστολή του αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2006/112/ΕΚ του συμβουλίου της Ε.Ε. θεσπίστηκε ένα κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός του συγκεκριμένου συστήματος είναι να υπάρχουν κοινές κατευθύνσεις στα κράτη μέλη για τις απαλλαγές ( υποχρεωτικές και προαιρετικές ) από τον φόρο, το πώς και που θα εφαρμόζονται οι διαφορετικοί συντελεστές ( κανονικοί, μειωμένοι και υπερμειωμένοι ) και γενικά να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού σε βάρος των επιχειρήσεων είτε είναι εμπορικές είτε είναι παροχής υπηρεσιών. Επίσης η κοινοτική οδηγία προβλέπει και την απαλλαγή του Φ.Π.Α. από την ενδοκοινοτική απόκτηση και παράδοση αγαθών μεταξύ των κρατών μελών.
Με βάση την συγκεκριμένη οδηγία απαλλάσσονται, υποχρεωτικά, από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένες δραστηριότητες γενικού συμφέροντος μεταξύ των οποίων και οι παροχές ιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Από την στιγμή λοιπόν που οι ιατρικές υπηρεσίες απαλλάσσονται υποχρεωτικά από τον Φ.Π.Α. δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα με τις αγορές αναλωσίμων και ιατρικών μηχανημάτων που πραγματοποιούν οι ιατροί και ιατρικές εταιρείες. Έτσι λόγω αυτής της απαλλαγής των ιατρικών υπηρεσιών, το Φ.Π.Α. των συγκεκριμένων αγορών αναλωσίμων και μηχανημάτων δεν εκπίπτει από πουθενά και είναι έξοδο που επιβαρύνει την λειτουργία των ιατρείων και ιατρικών εταιρειών. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι αγορές ιατρικών αναλωσίμων και μηχανημάτων είναι απαραίτητες και απολύτως συνυφασμένες με την έγκυρη και αξιόπιστη παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Έτσι για παράδειγμα στον τελευταίο νόμο υπάρχουν ιατρικά αναλώσιμα τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένες δασμολογικές κλάσεις και υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% όπως βελόνες ινσουλίνης, καθετήρες για ιατρική χρήση, βελόνες τεχνητού νεφρού, ταινίες μέτρησης σακχάρου, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα κλπ. Επίσης στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% υπάγονται είδη και συσκευές ορθοπεδικής όπως επίδεσμοι, νάρθηκες και πατερίτσες συσκευές προθέσεως συσκευές για την διευκόλυνση ακοής και άλλες συσκευές που φέρονται από πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή της θεραπείας μιας αναπηρίας. Το μεγαλύτερο,βέβαια, πρόβλημα δημιουργείται στην αγορά των ιατρικών μηχανημάτων. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ούτως ή άλλως η αγορά ενός σύγχρονου και αξιόπιστου ιατρικού μηχανήματος είναι δαπανηρή ως προς την καθαρή του αξία, ποσώ δε μάλλον αν προστεθεί και ο Φ.Π.Α. ο οποίος είναι στο 24%, αφού σχεδόν στο σύνολο τους τα ιατρικά μηχανήματα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή. Στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να τονιστεί και ο χρόνος ζωής και κυρίως η αξιοπιστια των ιατρικών μηχανημάτων στην παροχή ασφαλών αποτελεσμάτων, ο οποίος κυμαίνεται από 8 έως 12 χρόνια, άρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένα ιατρείο ή ένα διαγνωστικό εργαστήριο μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει, μέσω αγοράς, από δύο έως και τέσσερις φορές τα μηχανήματα του με το ανάλογο κόστος.
Συνοψίζοντας και με βάση όλα τα παραπάνω θα θέλαμε να εξετάσετε με προσοχή το αίτημα για μετάταξη των ιατρικών αναλωσίμων και μηχανημάτων στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% για δύο πάρα πολύ σημαντικούς λόγους :

A) Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ισχύει τώρα δημιουργεί υψηλότερο κόστος στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο ιατρικός κλάδος ήδη πιέζεται από φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές, clawback και rebate.
Β) Λόγω της απαλλαγής του Φ.Π.Α στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είναι πιθανό, πολλοί ιατροί και ιατρικές εταιρείες να οδηγηθούν για την αγορά των ιατρικών αναλωσίμων και μηχανημάτων σε προμηθευτές από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος των αντίστοιχων ελληνικών εταιρειών, προκείμενου να μειώσουν το κόστος. Αυτό συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα επηρεάσει αρνητικά και άλλους κλάδους του ελληνικού εμπορίου και της ελληνικής παραγωγικότητας».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

 

 

Για την επιστολή πατήστε εδώ


Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή