Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ( ΦΕΚ Β’ 7/04-01-2021) η απόφαση για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριος έως και Δεκέμβριος 2020.

Στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης όπως και στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 υπάγονται όλοι οι Κ.Α.Δ. , συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών που δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή και προσωπικό. Επομένως συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιατρικές εταιρείες.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται ως την 15η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με την απόφαση ΓΔΟΥ 1/2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε.  (https://www.aade.gr/mybusinesssupport)

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή